Zarándoklat 70 emberrel Tihanyba és a mennybe vezetett el

Pannonhalma bencéseknek fellegvára,
Innen indul a zarándok sereg, / szentek, nekünk segítsetek!
2008. július hatodika, / vezess minket, magyarok drága Nagyasszonya,
Mária, segíts minket hat napig, / eljuthassunk Tihanyig!

Jézus Krisztus, áldj meg minket, / felismerjük bűneinket,
Magyarságért imádkozzunk, / erényekben így gyarapodjunk!
Jézus, segíts minket az úton, kitartóak legyünk, / napi 25 kilométert és annál többet kegyelemből megtegyünk!
Jézus, Te hívtál meg a zarándoklatra, / segíts kegyelmeddel Tihanyba,
Hogy a 120 kilométert teljesítsük, / Istent így megdicsőítsük!
Segíts Jézus, hogy lábunk bírja a sok gyaloglást, / ne legyen bennünk morgolódás!
Jézus, minden szenvedésünk Neked ajánlom,
A ránk bízottakat vezesd, / nehézségek közt szeresd, / kezüket el ne engedd!
Szeretlek, Jézus, nagyon, / érted dobog a szívem a mai napon, / ezért vagyok itt a zarándoklaton!

Mi a terved velem? / Kérlek, világosítsd meg nekem!
Jézus, Neked örömet szerezni akarok, / de mi akadályozza ezt, még nem tudom.
Jézus, Te vagy az én oltalmazóm, védj meg minden rossztól,
Szent véreddel fedj, ne engedd, hogy elvesszek örökre!
A rám bízottak is a Te érdemed által megmeneküljenek, / megértsék, mi az igazi szeretet.
Taníts, Uram, szeretni egymást,
megbocsátani, ha megbántanak, segíts legyőzni magamat / és természetfeletti szeretettel nézni másokat,
nem elítélni és kritizálni, / és a szomorúságnak ellenállni!
Vidám szívet adj, ó Istenem, / hogy boldog legyen az életem, / és zarándoktársaim is boldoggá tegyem!
Szentlélek, drága Vigasztaló, / ha követlek, Veled élni olyan jó,
tölts el engem egészen, / Veled legyek egységben!
Ne szomorítsam meg Isten Szentlelkét, / segítsem másokban az életét!
Istenem, mindenem, / ezen a zarándoklaton légy velem,
segíts meg, ha elfáradok és magányos vagyok!
Jézus, Te szeretsz engemet, erőmön felül nem próbálsz, / bízol bennem, ezzel a 120 kilométerrel megpróbálsz.
Jézus, nem értelek sokszor, de bízom Benned,
vakon követlek, bármerre mész, / ha Te velem vagy, nincs bennem félsz!
Bűnöktől szabadon szeretni Tégedet oly jó nekem, ha Veled szárnyalok,
Tiéd legyen az életem, / ezt add meg nekem!
Akit Te szeretsz, megfenyíted, mert elveszíteni nem akarod,
bűnökben vergődve a fenyítés is irgalom, / és a Te kegyelmedet és jóságodat én magasztalom!

Jézusom, köszönöm, hogy erőt adtál, és 25 kilométert mehettem, / Bakonyszentlászlóra megérkezhettem.
2008. július 7-én még Pannonhalmán voltam / és zsolozsmát mondtam, szerzetesekkel dalolhattam.
Jó az Úr és szeret, / csodálatosan vezet.
Pannonhalmán reggel nyolckor áldást kaptunk, / így 5 órára már Bakonyszentlászlóra elzarándokolhattunk.
Jó idő volt és a nap sütött és a madarak szépen csicseregtek,
felüdülés volt az erdő fái közt testemnek / és a rózsafüzér szavai lelkemnek.
A tornateremben 70-en alszunk közösen és együtt imádkozunk,
és Feléd együtt haladunk és együtt dalolunk,
és minden körülmények közt, még izomlázzal és fáradtan is Téged magasztalunk.
Irgalmazz, kérlek, Magyarországnak, hogy Mária országa legyünk, / és Jézust a családokban első helyre tegyük!
Jézus, segíts, hogy jusson időnk a böjtre és az irgalomra, / hogy bűneink ne halmozzuk halomra!
Szent Katalint kerékbe törték, Szent Ágoston kezében egy szívet tart,
Szent Benedekre nem hatott a mérgezett ital, láthatjuk ezt az oltár mellett aranyozott szobrokon.
Tégy szentté ebben a világban, Jézusom!

Jézusom, segíts legyőzni a második nap nehézségeit is, / Bakonybélre eljussunk mi is!
Kőris-hegyet megmásztuk, bükkösökben sétáltunk, / nem is keveset másztunk.
A kilátás a 709 méteres hegyről gyönyörű volt, / még Pannonhalma is látszott, / lábunk 50 km után elgyötörtnek látszott.
Az első nap még melegünk volt, a nap perzselt, / a második nap már esett, de hangulatunk még így is emelkedett.
Jézusnak zengünk zsoltárokat kétszer, / erőt kaptunk mind a 70-en elégszer.
Senki le nem maradt, / a Bakony szép, fenyves erdeiben ott nem maradt.
Sok bozóton átvágtunk, amíg elértük Bakonybélben a szállásunk.
Csalán csípett és szederinda megkarcolt, akkor se lettünk volna szívesen máshol.
Egy óra csendben Isten szólt hozzánk, / némán menetelt a sok nyitott szívű zarándoktárs.
Ördöglyuk-barlangba senki bele nem esett, / Arnold szerzetes testvér őrzött minket, így bajunk nem esett.
Gyerekek kedvence ő, követték hittanóra után még zarándokolni is,
ezért szeméből béke sugárzott, igazi szeretet, / 33 évesen lelkeket mennyek országa felé vezetett.
Az Úr áldja meg őt mindenben, / és a gyerekek vele legyenek majd a mennyben!
Bakonybélben a bencés szerzetesek minket nagy örömmel vártak és velünk zsolozsmáztak!
Gyertyát öntenek és könyvet kötnek, / ezzel szolgálnak az ajándékvásárlóknak és a Teremtőnek.

Pihentében is megáldja az Úr, akit szeret,
új erőt kaptunk és tovább indulhattunk, / minden nap korán keltünk, nem lustálkodhattunk.
Bakonybél után találkozhattunk az erdő mélyén egy több száz fős cserkészcsapattal,
és a Miatyánk vidáman csengett a réten a fák mellett.
Az Úr az égből is ránk nevetett, láthatja az embereket, akiket szeret.
Hárskúton ettük az ebédet, / görögdinnye és zsíros kenyér jól esett, / hogy megegye, senki nem ellenkezett.
Veszprém előtt az erdőben eltévedtünk, / a szép fenyves erdőben nagy köröket tettünk.
Végül is megtaláltuk a helyes utat, a 70 fős csapat leért
és örömmel tette le 40 kilométer és 10 és fél óra gyaloglás után egy székre fenekét.
Veszprémben a marhapörkölt jól esett, / az öreg bencés diákok értünk nagy szolgálatot tettek, szeretettel megvendégeltek.

Éjszaka megpihent a lábunk, / sokan már vízhólyaggal jártunk.
Veszprémfajsznál másnap keresztutat jártunk, / a Golgota-hegyre 70-en felmásztunk / és a tetejéről a Balatonra láttunk.
A zarándokcsapat a fűben térdelt, / a Mennyek Királya az égből kémlelt.
Jó az Úr és jó vele, / legyen velünk örökre.
Bulcsú, a zarándoklat szervezője, Korzenszky Richárd bencés atya titkára
térden állt a fűben, / Jézus mosolygott rá derűsen.
Amit rábízott, magát nem kímélte és megtette / és báránykáit ügyesen terelgette,
hátul ment, mint jó pásztor, / vigyázott, senki le ne szakadjon a nyájtól.
Az Úr áldja meg minden porcikáját és három gyermekét, / hogy nagy szíve legyen, és szeresse Isten minden gyermekét!
Délben a harang megszólalt, amikor pont a keresztút végére értünk, / Jézus szeret, akkor semmitől se félünk.
Aztán Tótvázsonyba mentünk, / örömmel telt el lelkünk, / hogy 22 kilométert megtehettünk.
Tornateremben aludtunk, de előtte a református templomban mi, katolikusok a Teremtőnek egymás előtt hálát mondtunk.
Egy evangélikus hölgy szíve hálával tele volt, / jövőre is jön, mert ez nagyon jó volt.
A csend, a rózsafüzér és a zsolozsma sokaknak tetszett / és Jézusnak is örömet szerzett.
Jó volt egy szívvel és egy lélekkel küzdeni / és a hitben egyesülni.
Tavaly voltak 40-en, idén voltunk 70-en, / jövőre lehetünk akár 110-en.

Az Úr áldjon meg, kedves versolvasó, / gyere el, és tapasztald meg te is, milyen jó!
Volt közöttünk több tízéves és 60 éves,
de sok barátság is született, / ez mindenkinek jót tett.
Áldott legyen az Úr apa és fia, anya és lánya párosokért / és fiatal jegyesekért és párokért,
végigcsinálták / és ezt a hat napot lelkesen rászánták.
Éjfélig beszéltük az Úr nagy cselekedeteit, / kinek mit tett a szívében az Úr itt,
még volt, akinek visszér a lábán rendbe jött, / a sok ember rajta meglepődött.
Jó az Úr és jó vele, / mert irgalmas a zarándokok Istene,
felajánljuk áldozatunkat / és Jézusom, Te boldoggá tetted napunkat.
Háromszor volt gyümölcsleves a nagy melegben,
ez Bulcsúnak is jól eshetett, / mert azt hiszem, kedvence ez lehetett.
Elhalmozott az Úr lelki javakkal, / de gyere el, és te is tapasztald!
Milyen jó misén részt venni Tihanyban,
az út végén naptárt kapni bencésektől, fürdeni a Balatonban
és kiáltani: jövőre is jövök Jézussal a Bakonyba!
Részt venni Szent Benedek ünnepén több százan / és halászlevet enni pogácsával a kolostor udvarán nagy vidáman!
Reggel ötkor kelni, a Balatonhoz lemenni / és zarándoktársakkal úszni / és Isten szeretetében elmerülni.
Fagyizni a Balaton partján,
rámosolyogni testvérekre, / akikkel közös élmény köt össze.

Szeretlek, Jézusom; nagyon köszönöm, hogy megtapasztalhattam szereteted a zarándoklaton!

Dézsi Ági