A zarándoklat mottói

Minden évben van egy jelmondata a Zarándoklatnak (ez szerepel a pólón is), és van egy imádság, szövegrészlet vagy antifóna, amit az utunkba eső templomok és keresztek előtt mondunk el. 2009 óta pedig témája is van minden évben az útnak, egy kiemelt evangéliumi részlet formájában.

2021. Uram, kihez mennénk? (Jn 6,68)
51. zsoltár, evangéliumi részlet: Jn 6,60-69

2020. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, övék a mennyek országa. (Mt 5,10)
Evangéliumi részlet: Mt 28,16-20

2019. Boldogok a békességesek, ők Isten fiai. (Mt 5,9)
Evangéliumi részlet: Jn 14,26-29

2018. Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják Istent. (Mt 5,8)
Evangéliumi részlet: Mt 18,1-6.12-20

2017. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. (Mt 5,7)
Evangéliumi részlet: Lk 18, 9-14

2016. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. (Mt 5,6)
Evangéliumi részlet: a csodálatos kenyérszaporítás (Jn 6,1-13)

2015. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. (Mt 5,5)
Evangéliumi részlet: Mt 11,25-30

2014. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket! (Mt 5,4)
Evangéliumi részlet: az emmauszi tanítványok (Lk 24,13-35)

2013. Boldogok vagytok ti, szegények! (Mt 5,3)
Evangéliumi részlet: a nyolc boldogság (Mt 5,1-12)

2012. Legyen nekem a te igéd szerint! (Lk 1,38)
Evangéliumi részlet: az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38)

2011. Adj innom!
Aki iszik abból a vízből, melyet én adok néki, nem szomjazik meg soha többé, mert életadó forrás fakad benne. (Jn 4,14)
Evangéliumi részlet: a szamáriai asszony (Jn 4,1-42)

2010. Szeretett Fiam hallgassátok!
Egyszerre felhő támadt, és szózat hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, mindenkor Őt hallgassátok. (Mt 17,5)
Evangéliumi részlet: Urunk színeváltozása (Lk 9,28-36)

2009. Te vagy a szeretett
Atyja már messziről meglátta és megesett szíve rajta. Majd elébe ment, nyakába borult s megcsókolta. (Lk 15,20)
Evangéliumi részlet: a tékozló fiú (Lk 15,11-32)

2008. Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40)

2007. Életünk Krisztussal az Istenben van elrejtve. (Kol 3,3)
„Azokért könyörgök akik hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint Te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egy ők is mibennünk. Megosztom velük dicsőségedet, amiben részesítettél, hogy
egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így tökéletesen egy legyenek ők is. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és hogy szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, hiszen már a világ teremtése előtt szerettél engem.”
(Jn 17,20-24)

2006. Mi pedig mindnyájan födetlen arccal szemléljük
az Úr dicsőségét, és e szemléletben fokról fokra az ő képmásává változunk
át az Úr lelke által.
(2Kor 3,18)
„Uram, Istenem, én reménységem, hallgass meg engem! Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe! Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet és gyöngeségeimet. Őrizd az egyiket és gyógyítsd a másikat! Te juss eszembe mindenről, szeretnélek megismerni és megszeretni. Ámen.” (Szent Ágoston)

2005. Keresd a békét, és járj utána!
„Kerestem az Urat, és ő hallgatott szavamra, megszabadított mindattól,
amitől rettegtem. Tekintsetek rá, és arcotok felragyog, és nem borítja
szégyen többé. Meghallgatta az Úr a szegényt, aki hozzá kiáltott, megszabadította
minden bajából. Az Úr angyala védelmezi azokat, akik félik őt, és megmenti
őket. Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, boldog az az ember,
ki őbenne bízik.” (Zsolt 34,5-9)

2004.
„Boldog az az ember, aki Benned találja erejét, aki szívében zarándokútra indul. Ha kiszáradt völgyben jár is, ott források fakadnak, a hajnali eső elárasztja áldásával. Ahogy halad, egyre növekszik ereje, s a Sionon meglátja Istent.” (Zsolt 84,6-8)