Itinerárium

A zarándokok elindulás előtt közösen imádkozzák

Vezéreljen minket a béke és üdvösség útján a mindenható és irgalmas Isten
és kísérjen minket Rafael arkangyal, hogy békében és örömben térhessünk vissza szeretteinkhez.

megismétlik:

Uram, irgalmazz! Kyrie eleison.
Krisztus, kegyelmezz! Christe eleison.
Uram, irgalmazz! Kyrie eleison.
 1. Simuljon előzékenyen lábunk alá az út,
  és támogassa meg szél a hátunkat!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 2. Arcunkat fürössze fényében s melegében a nap,
  és bő eső itassa szomjas földjeinket!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 3. Amíg újból nem látjuk egymást,
  Isten tartsa meg óvó tenyerén szállásadóinkat és szeretteinket!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 4. Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk,
  és tartson gyöngéden óvó tenyerén!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 5. Fölfelé vezessenek útjaink,
  és barátságos idő kísérje lépteinket,
  a szél pedig támogassa erősen a hátunkat!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 6. Kívánjuk, hogy legyünk már rég otthon az égben,
  amikor az ördög észreveszi hiányunkat!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 7. Az Úr legyen előttünk,
  hogy jó utat mutasson nekünk!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 8. Az Úr legyen mellettünk,
  hogy karjaiba zárjon és megvédjen a veszedelmektől!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 9. Az Úr legyen mögöttünk,
  hogy oltalmazzon a gonosz cselvetéseitől!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 10. Az Úr legyen mibennünk,
  hogy megvigasztaljon, ha szomorúak vagyunk,
  hogy megvédjen, ha ránk rontanak!
  -Urunk, segítsd lépteinket!
 11. Az Úr legyen fölöttünk,
  hogy megáldjon.
  -Urunk, segítsd lépteinket!

Mi Atyánk…


Imádkozzunk!

Istenünk, te Izrael fiait száraz lábbal vezetted át a tengeren, és a mágusoknak csillag vezetésével mutattad
az utat önmagadhoz: kérünk, ajándékozz nekünk kedvező utat és zavartalan időjárást, hogy Szent Angyalaid kíséretében
elérhessünk úticélunkhoz és végül boldogan érkezhessünk az örök üdvösség kikötőjébe.

vagy:

Istenünk, aki Ábrahámot a káldeai Urból kivezetted és zarándoklása során sértetlenül megőrizted, kérünk, légy kegyes
és őrizz meg bennünket is, hisz a Te házad népe vagyunk. Te légy derekunkon az öv, enyhülésünk az úton,
árnyék a tűző napsütésben, tető a fejünk felett esőben és fagyban; te légy szekerünk, ha elfáradunk; menedékünk, ha ellenség támad;
bot a kezünkben, ha göröngyös úton járunk; kikötőnk a hajótörésben, hogy vezetéseddel egészségben érkezhessünk meg úticélunkhoz
s végül épségben láthassuk viszont szeretteinket.

℟ Ments meg minket, Urunk!
℣ Akik Tebenned bízunk

℟ Küldd el segítségedet a Szentélyből!
℣ És hallgass meg minket Sionról!

℟ Hallgasd meg Uram, könyörgésünket!
℣ És kiáltásunk jusson eléd!

Figyelj, Urunk, könyörgésünk szavára, és szolgáid lépteit az üdvösség útjára igazítsad, hogy minden utunkon és ennek
az életnek minden változandósága között a Te segítséged védelmezzen minket!

Az elbocsátó házigazda áldását adva mondja:

Így áldjon meg titeket a jóságos Isten:
az Atya, + a Fiú és a Szentlélek,
ma, holnap, és mindenkor.

A zarándokok válaszolják: Ámen.


Mielőtt elindulnak, mondják:

℟ Induljunk békében!
℣ Az Úr nevében.

vagy:

℟ Induljunk békében!
℣ Hogy találkozzunk az Úrral.